Piotr Zambrzycki

Jestem psychologiem o specjalności psychologia kliniczna, absolwentem studiów magisterskich na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Ukończyłem dwuletnie szkolenie z zakresu seksuologii klinicznej rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne oraz roczne szkolenie dla terapeutów uzależnień w Szkole Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE w Broku. Z wykształcenia jestem również matematykiem – absolwentem studium doktoranckiego organizowanego przy Polskiej Akademii Nauk.

Odbyłem staż kliniczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na oddziale ogólnopsychiatrycznym. Z placówką tą współpracuję obecnie jako psycholog na oddziale psychogeriatrycznym.

Pracując w zawodzie psychologa stale podwyższam swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach z zakresu psychologii i psychoterapii. Na bieżąco śledzę współczesny rozwój technik psychoterapeutycznych, gdzie głęboką pracę na emocjach łączy się z aspektem krótkoterminowości. Stąd też moje zainteresowanie psychoterapią ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Terapia Psychodynamiczna).

W Gabinecie Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej POROZMAWIAJMY pracuję z osobami dorosłymi borykającymi się z trudnościami w przeżywaniu i wyrażaniu emocji, z osobami doświadczającymi trudności w obecnych relacjach bądź osobami cierpiącymi z powodu smutku, samotności, niskiej samooceny. Do każdej osoby podchodzę indywidualnie, zgodnie z przekonaniem, że nadrzędną istotą terapii jest atmosfera życzliwości, szacunku i dyskrecji. To dzięki niej, osoba szukająca pomocy odkryje w swoim tempie ważne obszary samego siebie, swoją siłę i potencjał.