Oferta

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to spotkanie, na którym psycholog wysłucha Twoich potrzeb, zada wiele pytań by móc zrozumieć Twoją sytuację i zaproponuje najkorzystniejszą formę pracy do rozwiązania Twoich trudności. Te 2-3 spotkania pomogą Ci podjąć decyzję, czy potrzebujesz dalszych spotkań ze specjalistą, oraz jaka forma będzie najefektywniejsza dla Ciebie (psychoterapia indywidualna, grupowa, trening motywujący czy warsztaty).

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest procesem samorozwoju, bezkrytycznym poznawaniem siebie, swoich związków z innymi ludźmi, relacji i poczucia swojego miejsca na ziemi. Jest szczególnie pomocna gdy odczuwasz problemy natury psychicznej (nadmiar lęku, smutku, przygnębienia, napięcia, złości, uzależnienia), lub doświadczasz kryzysu życiowego. Psychoterapia jest naukowo udowodnioną metodą pomocy która, wywołuje zmiany w mózgu na poziomie neurobiologicznym. Psychoterapeuta pracuje z Tobą nad problemem, u podłoża jego powstawania co pozwala zmniejszyć prawdopodobieństwo nawrotów jak np. w depresji.

Terapia EMDR

Terapia EMDR skupia się na doświadczeniach traumatycznych, które mogą stać się przyczyną zaburzeń. Polega na interwencji terapeutycznej połączonej ze stymulacją półkul mózgowych przez odbieranie naprzemiennych bodźców, najczęściej wzrokowych. Pozwala przetworzyć negatywne wspomnienia, najczęściej „zamrożone” w oryginalnej, często lękotwórczej formie tak by klient nadal pamiętał zdarzenie, ale wiedział i czuł, że jest ono częścią przeszłości, a nie teraźniejszości. Jest to obecnie jedno z najszybciej rozwijających się podejść terapeutycznych oparte na dowodach naukowych.

Terapia par

Wasz związek przeżywa kryzys… I co dalej? Terapia par dedykowana jest związkom przeżywającym trudności i konflikty, pragnącym lepiej poznać i zrozumieć swoją relację. W gabinecie psychologicznym, z pomocą terapeuty, para ma możliwość zlokalizowania źródła konfliktu i podjęcia próby rozwiązania go poprzez zmianę wzajemnych postaw, sposobów komunikacji oraz zachowań prowadzących często do stanu klinczu w związku. Terapia par umożliwia poprawę jakości wzajemnych relacji, znalezienie porozumienia oraz rozwiązanie kryzysu. Pracujemy w podejściu EFT – Terapii Skoncentrowanej na Emocjach, obecnie najskuteczniejszej metodzie pracy terapeutycznej z parami.

Terapia uzależnień

Ten rodzaj terapii skierowany jest zarówno do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych takich jak: alkohol, narkotyki, leki, jak również od czynności, w tym: hazard, gry komputerowe, objadanie się, uzależnienie od seksu, pornografii. W ramach tego oddziaływania psychologicznego proponujemy również pomoc osobom współuzależnionym (czyli tym, których współmałżonkowie nie radzą sobie z własnym uzależnieniem) i osobom z rodzin alkoholowych (DDA/DDD). 

Dialog motywujący

Terapia motywująca jest dla każdego, kto pragnie zmian w konkretnym obszarze swojego życia, a dotychczasowe działania i próby nie przynosiły oczekiwanych efektów. Ograniczeniem w działaniu jest towarzysząca Nam ambiwalencja w stosunku do spodziewanych zmian, swego rodzaju wewnętrzny rozdźwięk, wartości, potrzeb i konsekwencji. Często samemu trudno zobaczyć i uporządkować w sobie te sprzeczności, by działać i podejmować dobre dla Nas decyzje. Terapeuta pomaga zaprowadzić ład i wydobyć to co w  Nas mocne by realizować Własne plany i pragnienia.