Jolanta Kryńska

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, terapeutą EMDR Europe oraz psychoonkologiem. Prowadzę indywidualną psychoterapię osób dorosłych oraz terapię par. Pomagam osobom zmagającym się z lękami i obniżonym nastrojem, niskim poczuciem własnej wartości, silnym stresem, problemami w relacjach i trudnościami w budowaniu satysfakcjonujących więzi, odczuwającym brak zadowolenia z własnego życia. Posiadam również doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi różnego rodzaju cierpieniem jak przewlekła choroba, dominujące poczucie straty i żałoba.

Ukończyłam Wydział Psychologii ze specjalnością Psychologia kliniczna oraz 4 letnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Jestem również absolwentką Psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS oraz Doradztwa Zawodowego i Zarządzania Kompetencjami na SGH w Warszawie. Ponadto ukończyłam szereg specjalistycznych szkoleń, m.in. Program Redukcji Stresu metodą Uważności (MBSR), Profilaktykę i terapię uzależnień behawioralnych, Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach, Racjonalną Terapię Zachowania, Dialog motywujący oraz cykl szkoleń dotyczących pracy z ciałem metodą Lowena.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTBT).

Doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in. w: Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza, Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej, Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej Psychomedic w Warszawie oraz Fundacji Dobrze, Że Jesteś (Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie).

W swojej praktyce korzystam z metod terapii poznawczo-behawioralnej, terapii opartej na uważności (mindfulness), terapii schematów, a także terapii EMDR w przypadku trudności zapoczątkowanych przez wydarzenie traumatyczne (przemoc, wypadek, ale również porzucenie, utrata pracy czy życie w ciągłym napięciu). Pracuję pod superwizją, stale rozwijając swoje umiejętności i kompetencje zawodowe.